Cotxera d’autobusos d’Horta

Projecte i direcció d’obra
Client: Transports Metropolitans de Barcelona
Superfície: 68.298m²

La Cotxera d’Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, situada en el barri d’Horta, s’encasta a la base de la muntanya per ubicar en dos nivells la zona d’aparcament de la seva flota de vehicles: 256 autobusos i 56 autobusos articulats. Tota aquesta zona enterrada està coberta per una gran llosa de formigó sobre de la qual s’ha reconstruït la topografia original organitzant un ampli i magnífic parc urbà. En front del parc que amaga l’extens aparcament hi ha els dos edificis paral•lels amb els tallers de reparació i manteniment de la flota d’autobusos i les oficines de gestió i explotació de la companyia així com els serveis dels seus treballadors. La solució arquitectònica per a La Cotxera d’Autobusos d’Horta és un brillant encert: situa una activitat industrial, que habitualment requereix gran quantitat de superfície erma, en un emplaçament limítrof entre la ciutat i la muntanya integrant-se plenament en el seu entorn de manera força agradable i urbana potenciant la seva funcionalitat i eficàcia.