Institut Pineda del Mar

C/ Boticelli

Projecte

Client: GISA

Superficie: 3.309,99m²

El projecte disposa en el solar dues peces perpendiculars entre elles, una paral.lela al carrer i l’altre perpendicular, resseguint el solar. En planta pis, el volum de l’IES cavalca sobre la cafeteria formalitzant l’entrada principal i construint el porxo de pati.  Tota aquesta part del projecte, amb les entrades a les diferents parts del programa, queda implantada de forma que permet una relació còmoda amb el carrer. En aquesta zona es situen les zones més públiques com la cafeteria, biblioteca, AMPA, etc. Les diferents aules es situen al llarg del cos perpendicular en planta baixa i a la totalitat de la planta primera. A la part posterior del solar es troba el gimnàs.Per tal de garantir la rapidesa en l’execució i la màxima eficiència en els recursos aplicats, s’ha emprat en mesura del possible, elements prefabricats. Tant l’estructura com les façanes s’han fet amb peces prefabricades.