Finalistes del concurs per a Vivendes per al Patronat de l’habitatge al Barri del Bonpastor

DFT arquitectes ha estat finalista al concurs de vivendes per a completar l’edifici G2, dins del pla de millora del Barri del Bon Pastor, promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

Es tracta d’un bloc amb dues plantes soterrani per a aparcament, planta baixa per a habitatges i els accessos i cinc, quatre i tres plantes pis per a habitatges segons quina escala es miri. Aquest desencaix d’alçades ens permet encaixar la demanda de tipus d’habitatges, però, al mateix temps serveixen per crear unes volumetries que col·laboren en la integració urbana del bloc generant àmbits de diferent relació entre l’edifici i l’espai públic.
L’edifici ocupa un rectangle en planta de 90.83 x 20.00 metres i soluciona l’agrupació en sis escales de dos habitatges per replà excepte la de la testa septentrional que presenta tres habitatges per replà. L’agrupació dels 64 habitatges ofereix 20 habitatges de dos dormitoris, 39 habitatges de tres dormitoris i 5 habitatges de quatre dormitoris, un d’ells es pot anexionar a l’àrea d’estar.