CAP Martorell

Avinguda Mancomunitats Comarcals 9
Projecte i direcció d’obra
Client: GISA
Superfície: 2.813m²

El Centre d’Atenció Primària de Martorell, construït en els anys 70, necessitava una reforma global. La rehabilitació integral d’aquest centre implica una intervenció completa -feta per fases- en la que es revisa el programa i, sobretot, l’organigrama de l’edifici. La revisió abasta els accessos i les circulacions, la distribució i la relació entre els serveis diversos. Una dificultat afegida a aquesta intervenció és que, durant l’obra, el centre ha seguit en servei; un complex programa de fases ens permetia redistribuir les dependències i les circulacions en cada etapa de la obra sense interrompre l’activitat sanitària. El nou accés, situat a nivell semi soterrani, juntament amb la depressió de l’atri d’entrada, milloren sensiblement l’organització de les cinc plantes. El pati, que acompanya el cos emergent de les consultes esdevé el cor de l’edifici, dona llum a tot l’interior i és un referent visual des dels passadissos i els espais d’espera o informació. El pati articula les plantes inferiors i, juntament amb el nucli de comunicació vertical, unifica tots els nivells. Aquesta intervenció ha regenerat de manera integral el programa i la funcionalitat de l’edifici.