Centre penitenciari de Tàrrega

Concurs, projecte finalista
Client: GISA
Superfície: 60.400m²

Una presó és una ciutat en ella mateixa, és un complex organisme construït on la seguretat i el control juguen un paper predominant. Una presó és un edifici disciplinar on es desenvolupa la vida d’unes persones i el treball d’unes altres. La proposta per a la nova presó de Tàrrega pren aquesta idea general per a organitzar els espais, la diversitat d’usos i àmbits, de manera clara i racional. La resposta a un programa funcional tan complex només pot formalitzar-se seguint aquests principis, però, anant molt més enllà de la correcta solució funcional i orgànica, aquesta racionalitat extrema és una virtut arquitectònica que es manifesta en l’espai, en l’ambient. L’ordre geomètric i la composició estricta de les formes atorguen serenitat i placidesa a un equipament que potser no sempre es pensa en aquests termes.