Juzgados de La Bisbal de l’Empordà

Carrer del Teatre Vell
Projecte i direcció d’obra
Client: GISA
Superfície: 6.210m²

Els Jutjats de la Bisbal de l’Empordà és un nou equipament judicial compacte, paral·lelepipèdic, situat en una nova àrea urbana que, amb la construcció d’equipaments i serveis comarcals, ha de relligar el teixit urbà. Al llarg de la història, La Bisbal ha crescut seguint les carreteres d’accés a la ciutat de manera radial com si fos una estrella de mar i aquesta nova àrea d’expansió ha de connectar dos dels seus braços. Els Jutjats de La Bisbal és un edifici públic i institucional; la solució de la complexa xarxa d’usos i circulacions ha propiciat la creació d’espais nobles i agradables per al públic que des de l’exterior i en l’aproximació a l’accés ja es fan palesos. La senzillesa geomètrica del volum pren, amb les incisions i la doble pell de la façana, una extraordinària riquesa de matisos i contrastos. Així es comporta el ràfec de l’accés que s’atansa per protegir al visitant i el cos de l’escala principal que amplia l’espai entre les dues entrades: l’entrada general i la sortida de la Sala de Noces. O la biblioteca dels jutges que es posa de manifest en una cantonada punxeguda, rere d’una amable gelosia de pedra, com si d’un baluard permeable es tractes. Els Jutjats de La Bisbal és un equipament públic i institucional. Sí! Però també és un edifici cívic i humà.