Escola a Roda de Ter

Carrer dels Pèlics
Projecte Executiu i Obra
Client: Ajuntament de Roda de Ter

La implantació de la  nova escola es planteja sota uns criteris que garanteixin l’eficiència, la funcionalitat i la integració en el municipi:

  • Consolidar el teixit urbà existent i dialogar amb l’entorn rural immediat.
  • Potenciar i incorporar activament els trets diferencials del solar, com ara el marge, en la configuració de l’escola i de la seva activitat.
  • Compactar l’edifici segons una seqüència lògica dels nivells educatius, responent a les prioritats del programa funcional i a les necessitats d’accessibilitat, d’assoleig i d’il.luminació de determinades peces ò àrees.
  • Valorar els elements d’ecodisseny que ajudin a optimitzar la sostenibilitat i manteniment de l’edifici.
  • Plantejar la futura ampliació de manera senzilla, com a prolongació de l’edifici inicial en una part de solar alliberat, tot gaudint de les mateixes condicions d’accessibilitat i d’assoleig.