Teatre Arnau

Plaça de Raquel Meller, 60
Concurs
Client: Ajuntament de Barcelona

Col.laboració amb RavetllatRibas Arquitectes

Des del punt de vista urbà s’ha volgut conservar i potenciar el caràcter del Teatre Arnau com a peça revitalitzadora del barri, i capaç d’actuar a una escala superior.La relació amb el seu emplaçament a l’encreuament de l’Avinguda del Paral·lel amb el carrer Nou dela Rambla i carrer de les Tàpies, explica els seus orígens, la concepció inicial com a teatre de barraca i la seva posterior evolució. L’Arnau hade reforçar ineludiblement el vincle que l’uneix física i  sentimentalment amb l’entorn urbà al que pertany, al mateix temps que recupera i potencia el seu caràcter dinamitzador.