Reforma, ampliació i rehabilitació del Teatre Principal de Sabadell

Carrer Sant Pau, 6
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Sabadell
Superfície: 3.954m²

Rehabilitar és fer que alguna cosa torni a ser hàbil, retornar-li la seva habilior. Rehabilitar un teatre és recuperar la seva funció primigènia, és a dir, procurar que s’hi pugui tornar a fer teatre. Les transformacions que en les darreres dècades ha sofert aquesta activitat cultural i artística exigeixen, sovint, una profunda adaptació dels edificis teatrals històrics. No tindria cap sentit restaurar el nostre patrimoni arquitectònic i teatral si perdéssim la funció per a la qual varen ser bastits tots aquests vells edificis. És per això que la primera operació de la rehabilitació del Teatre Principal de Sabadell era dotar-lo d’un escenari dissenyat d’acord a les seves necessitats i les seves possibilitats, seguidament havíem de pensar en els serveis d’escena, els espais per als actors, els accessos, les circulacions, la seguretat i el confort del públic i, amb tot això encaixat, varem analitzar i definir el sentit i l’abast de la restauració de l’antiga sala i de la recuperació del foyer històric.