Reforma i ampliació del Teatre Principal de Terrassa

Plaça Joan Maragall 2
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Terrassa
Superfície: 4.530m²

El Teatre Principal de Terrassa rehabilitat és, en primer lloc, una nova sala i un nou escenari; els dos força espaiosos, vinculats a través de la boca d’escena de catorze metres d’amplada. La forma i la disposició de la nova sala crea una sensació molt forta de proximitat entre actors i espectadors. Públic i escena estan estretament encarats en una atmosfera molt adequada per a l’experiència teatral. L’ampliació del solar ha permès solucionar l’accés d’escenografies, els serveis d’escena i els espais pels actors. El Teatre Principal de Terrassa recupera, a més, la façana de 1909 i la primera crugia amb el vestíbul i l’ampli foyer; guanya també l’espai desaprofitat sota de la cúpula per a crear una segona sala de configuració lliure. El vell teatre, desfigurat i reduït a tristos cinemes en 1970, no només recobra i actualitza la genuïna funció teatral i artística perduda ja fa quatre dècades sinó que recupera la seva dignitat cívica, cultural i, sobretot, urbana. Amb la restauració de la façana monumental; la restauració del sobri vestíbul i del deliciós foyer, el Teatre Principal de Terrassa es presenta novament al concert d’espais i equipaments culturals de la ciutat amb una renovada voluntat social i cívica.