Vivendas en la Trinitat Vella

Trinitat Vella
Concurso
Cliente: Ajuntament de Barcelona

Jardín Común es la nueva pieza urbana que encaja en medio de situaciones diversas. Al Norte y al Este las viviendas ayudan a construir calle, a Sur el edificio organiza la plaza y domestica el desnivel. Al Oeste se abre la ranura del pasaje. Las diferentes alturas nos permiten ubicar más viviendas en el mejor sitio posible. Sobre una misma base el bloque sur se alza para presidir la plaza gozando de asoleamiento y de las vistas lejanas por encima del bloque norte.

 

Els accessos des de l’exterior, ja sigui per la plaça o pels carrers, conflueixen a l’interior de l’illa. El Jardí Comú ajuda a distribuir totes les circulacions fent de l’espai verd un nucli de relació entre les diferents escales dels habitatges. Tots els vestíbuls tenen accés directe al Jardí Comú.

 

L’accés a l’aparcament des del nord permet aprofitar millor el desnivell i optimitza l’espai solucionant la façana oest, la més curta i abrupta de totes. L’aparcament l’hem resolt amb les places mínimes segons els requeriments normatius i no esgota la superfície màxima destinada a aquest ús. Es pot ampliar fins a esgotar la superfície, si així es volgués, amb més places de pàrquing o amb trasters.