Vivendes a la Trinitat Vella

Trinitat Vella
Concurs
Client: Ajuntament de Barcelona

Jardí Comú és la nova peça urbana que encaixa en mig de situacions diverses. Al Nord i a l’Est els habitatges ajuden a fer carrer, a Sud l’edifici organitza la plaça i domestica el desnivell. A l’Oest s’obre l’escletxa del passatge. Les diferents alçades ens permeten ubicar més pisos al millor lloc possible. Sobre una mateixa base el bloc sud s’alça per presidir la plaça gaudint de l’assolellament i de les vistes llunyanes per damunt del bloc nord.

 

Els accessos des de l’exterior, ja sigui per la plaça o pels carrers, conflueixen a l’interior de l’illa. El Jardí Comú ajuda a distribuir totes les circulacions fent de l’espai verd un nucli de relació entre les diferents escales dels habitatges. Tots els vestíbuls tenen accés directe al Jardí Comú.

 

L’accés a l’aparcament des del nord permet aprofitar millor el desnivell i optimitza l’espai solucionant la façana oest, la més curta i abrupta de totes. L’aparcament l’hem resolt amb les places mínimes segons els requeriments normatius i no esgota la superfície màxima destinada a aquest ús. Es pot ampliar fins a esgotar la superfície, si així es volgués, amb més places de pàrquing o amb trasters.