L’arquitectura del Liceu

Solà-Morales, Ignasi de, 1942-2001.Dilmé, Lluís.; Fabré i Carreras, Xavier.; Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.; Fons Francisco Rico (Universitat Autònoma de Barcelona)
2000

 

“Una obra no es pot considerar definitivament acabada fins que tot allò que s’ha fet, s’ha desenvolupat i s’ha après al llarg procés de projecte i direcció dels treballs no es pot trametre i oferir als col·legues de tot arreu i del temps que sigui com un llegat professional”. Aquesta frase que sovint deia Ignasi de Solà-Morales defineix a la perfecció el propòsit d’aquest llibre, també en aquesta voluntat de tancar l’essència de la nostra feina feta i, a la vegada, servir-la a tothom qui pugui interessar-s’hi l’edició es va fer bilingüe, en Català i en Anglès.

L’edició es composa a partir de tres blocs molt ben definits. El primer d’ells és l’estudi històric de l’emplaçament a La Rambla, de les preexistències i de la construcció i evolució del l’edifici del teatre fins el dia de l’incendi, inclou també tot allò que hem estat capaços de trobar i analitzar a l’entorn de les propostes i intents de transformació que no es varen dur a terme al llarg de tot aquest temps.

El segon bloc aborda el nou teatre, l’edifici, el seu sentit i el seu significat dins la història de les intervencions en el Patrimoni Arquitectònic fins els nostres dies i dins l’extensa història de la tipologia teatral que arrenca en la descoberta de l’arquitectura clàssica  en el Renaixement. Hi ha també en aquest gran capítol un estudi comparatiu dels vint teatres d’òpera de la “família” del Liceu.

En el tercer bloc hi ha un repàs a els nous “oficis de la construcció teatral” que han entrat en joc en tot el procés de projecte i obra. Si bé abans els nostres avis parlaven de les particularitats dels rams de la construcció que entraven a formar part d’un edifici especialment complexa ara aquests “rams” són disciplines d’un altre caire: la complexitat de les estructures i el disseny de les instal·lacions, sí, però també l’escenotècnia, l’acústica i els sistemes de “broadcasting”, la seguretat, el disseny de mobiliari i il·luminació, les tècniques de reproducció ornamental, el procés de reconstrucció i la coordinació de totes aquestes tasques tan específiques.