Auditori i escola de música de Matadepera

Plaça Sant Jordi
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Matadepera
Superfície: 2.060m²

L’Auditori de Matadepera conforma, juntament amb l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou, un sol edifici; un ferm equipament per a la docència i la difusió de la música situat a l’inici del nucli urbà. L’Auditori, el seu volum blanc, elegant i emergent, constitueix la porta del nord de Matadepera; el seu caràcter cívic i cultural dona la benvinguda als ciutadans i és, al costat de la riera, un punt de referència per a la Vila. L’Auditori i l’Escola Municipal de Música de Matadepera s’amplifiquen mútuament en la seva funcionalitat; comparteixen fluències i espais: el vestíbul, la segona sala per a cambra, l’accés -l’un al costat de l’altre-. Tot això, aquesta organització interna, permet multitud d’usos i maneres de viure l’edifici que, sens dubte, enriqueixen l’experiència musical, cultural i cívica de les persones que despleguen la seva activitat en el nou equipament musical del Vallès.