Théâtre de l’Etang sala multicultural de Saint Esteve (France)

Avenue de l’Etang
Projecte i direcció d’obra
Client: Mairie de Saint Estéve
Superfície: 1.900m²

El Théâtre de l‘Etang de Sant Esteve del Monestir, al costat de Perpinyà, dona cabuda a totes les activitats escèniques de la vila i del seu radi d’influència al Rosselló. És una sala per a més de vuit-cents espectadors, molt pràctica, amb diverses possibles configuracions i un escenari apte per a qualsevol activitat teatral, musical i operística. A més, el primer tram de la platea és molt versàtil, es pot fer servir per a ampliar l’espai d’escena, pot esdevenir fossat d’orquestra o, fins i tot, a teló tancat, es pot allargar aquesta superfície fins situar-hi l’orquestra sencera en una ubicació dels músics, envoltats pel públic, molt més càlida que a l’interior de l’escenari. En un teatre, quan es programa un concert, la posició habitual de les els orquestres és a l’interior de l’escenari que, tot i el recurs de la caixa acústica, sempre és una disposició més freda i distant que la que permet aquesta platea transformable. El Théâtre de l’Etang és un teatre dramàtic de gran aforament i, a la vegada, un brillant auditori per bé que una mica més reduït. La seva implantació a la riba de l’estany, en el Parc del Nord de la Vila, envoltat de vinyes i pinedes, és del tot remarcable. El Théâtre de l’Etang és una fita determinant en el paisatge, és un lloc de trobada sota la mirada benèvola del massís del Canigó, com si les muntanyes fossin el seu primer espectador.