Biblioteca de lletres

1981-1984
Projecte i dirección d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona
Superfície: 4.400 m²

Aquest edifici està situat a l’emplaçament de l’edifici B amb façana a la carretera de Cerdanyola, UAB; conté una Biblioteca per a la facultat de lletres i una sala d’actes, amb capacitat per 300 persones, així com un bloc pel Departament d’Història i Seminaris.