Facultat d’Economía i Empresa. Campus de Sabadell. UAB

Campus UAB de Sabadell
1991-1996
Projecte i direcció d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona
Superfície: 8.651m²

L’edifici es situa en el solar que ocupava l’antic escorxador de Sabadell i del qual se’n conserven encara algunes de les seves característiques xemeneies. Ubicada en la zona Est respecte del centre de la ciutat, inserida en la trama urbana, la facultat es desplega sobre la cornisa natural que s’eleva per sobre del riu Ripoll i dista uns 6 Km. del Campus de la UAB a Bellaterra.

Es configura en diferents volums: un cos principal en altura, que pren una forma lleugerament corba acompanyant el perfil de la cornisa, i en el qual s’ubiquen la biblioteca, les àrees de direcció, administració i gestió així com els espais destinats al professorat, sigui en activitats de recerca o de docència específica per a les diferents àrees de coneixement.

Els aularis, és a dir, els espais estrictament destinats a la docència, es disposen en pintes independents de planta baixa i pis, que intersequen amb el cos central, abocant totes elles a un espai comú de relació. Aquest pulmó, ubicat a la planta baixa, afavoreix la distribució òptima dels fluxos circulatoris i genera un ampli espai de relació.

Aquesta disposició orgànica dels elements que composen l’edifici, a més de resoldre el programa funcional amb molta versatilitat, ha permès incorporar aularis en diferents fases al llarg del temps, segons les necessitats de creixement o l’evolució dels plans d’estudis de la pròpia Facultat.