Biblioteca d’Humanitats UAB

1994-1997
Projecte i direcció d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona
Superfície: 8.244 m²

La Biblioteca resol els dèficits detectats en aquest aspecte per l’àrea d’Humanitats, a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’edifici, ha estat construït en diverses fases, i compta actualment amb 7.500 m2, distribuïts en P.B.+3. Dona servei a les Facultats de Lletres, Psicologia, Ciències de l’Educació i EUTI.

 

La biblioteca pren la tipologia característica de la UAB, l’edifici en barra, i el compacta en peces juxtaposades de funcionalitat pròpia que es coordinen segons els usos i els recorreguts dels usuaris, com una gran màquina ben greixada. Aquesta referència és la que ens feia recordar alguns exemples magnífics de l’arquitectura moderna.

Les façanes intervenen directament en el control ambiental de les sales mitjançant la disposició particular a cada orientació de les obertures (estretes a sud, àmplies a nord), i les viseres (horitzontals a sud i verticals a nord).