Escola tècnica superior d’Enginyeria

1997-2008

Projecte i direcció d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona
Superficie: 27.063 m²

El projecte contempla els espais docents i de professorat per a les titulacions d’Enginyeries. L’edifici s’organitza a partir d’un cos principal que conté les àrees departamentals i serveis comuns de l’Escola. D’aquest edifici parteix un eix de comunicació des d’on surten les diverses branques que conformen els aularis, de manera anàloga a l’estructura original de la UAB; una mesura que fa senzill el creixement per fases del conjunt. Compta amb aularis, laboratoris de pràctiques i de recerca, despatxos i sales de professorat, sala de graus, sales d’estudi, restaurant, etc.