Centre de Recerca en Sanitat Animal. CReSA

Campus Bellaterra UAB
2001-2004
Projecte i direcció d’obra
Universitat Autònoma de Barcelona
Superfície: 6.303m²

La construcció d’aquest nou complex, proper a la Facultat de Veterinària de la U.A.B., respon a les necessitats plantejades pels investigadors i futurs usuaris d’aquest centre en el camp de la recerca i experimentació en sanitat animal.

El complex es desenvolupa en dos edificis complementaris. En el volum principal trobem l’animalari, on es duen a terme els processos d’experimentació: conté diversos boxes individuals encaixats en un estudiat sistema de circulacions per garantir l’estanquitat dels diferents programes que es poden portar a terme simultàniament. Aquesta part està dotada amb mesures de contenció de nivell P3, essent tots els seus accessos i sortides a través de rescloses biològiques, amb dutxes per les persones, SASH per el pas d’animals o materials, autoclaus per el material de rebuig i control rigorós de sub-pressió, per evitar fugues biològiques contaminants.

L’altre edifici, articulat amb el primer a través d’un nucli comú de comunicacions fora de la zona de contenció i situat a cota superior adequant-se a la topografia del terreny, conté els laboratoris i despatxos dels investigadors i l’accés públic del conjunt.

Les restrictives exigències pel que feia a la situació i dimensions d’obertures en façana, ens van donar una nova oportunitat de treball amb el material ja utilitzat des del començament de la construcció de la Facultat de Veterinària, l’obra ceràmica en filades de diferents formats.