Reforma i ampliación de l’IAE

Campus UAB Bellaterra
2006-2009
Projecte i direcció d’obra
Client: CSIC

L’Institut d’Anàlisi Econòmica original va ser construït entre els anys 1987 y 1988, es troba ubicat en el campus de l’Universitat Autònoma de Barcelona i disposa d’una superfície de 1.000 m2.

En aquest Institut s’ha realitzat una ampliació, construint un edifici annex en dues plantes que tenen també uns 1.000 m2 de superfície. El nou edifici de ampliació adquireix formalment un aspecte diferent de l’existent, buscant la uniformitat en les tonalitats de la façana i en l’harmonia dels volums. Es un edifici en planta baixa i planta primera, amb una part de soterrani. Es configura a partir de dos cossos, separats per un pati central ajardinat que visualment dóna continuïtat a l’espai central de l’antic edifici, al voltant del qual es disposen els locals o despatxos per als investigadors.

A més es reforma l’edifici existent tant en la seva distribució interior como en les façanes, solera i lluernari de coberta, així com la renovació de totes les seves instal.lacions, adequant el seu ús a les noves necessitats com a conseqüència dels nous espais disponibles i necessitats del Centre.

Les dues plantes de l’edifici es troben al mateix nivell de les plantes de l’edifici d’ampliació; se disposen despatxos d’investigadors en la perifèria de l’edifici, deixant lliure l’espai central. En planta primera, s’ocupa part d’aquest espai per crear una sala polivalent. Se manté el pati central –que ja existia- que connecta les dues plantes, modificant la solució de lluernari zenital.