Aulari central de la UAB

Campus UAB Bellaterra
1993 i 2009-2010
Projecte i direcció d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona

El 1993 varem projectar l’Aulari Central del Campus Universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona. La construcció que es portà a terme, desenvolupà tres de les quatre ales previstes, i al 2008 es va rebre l’encàrrec per completar la última. Les demandes però havien canviat en quinze anys, i l’entrada al Pla de Bolonya exigia majoritàriament aules per grups més reduïts, que les que es van fer el 1993. La necessitat de construir dues plantes, una de les quals quedava enterrada per un costat per la pendent del terreny, va donar una nova oportunitat pel control de la insolació i la privacitat dels espais lectius respecte el carrer, retirant les obertures de façana per portar-les als patis de llum entre aules.