Construcció i ampliació de la Facultat de Veterinària UAB

Campus UAB Bellaterra
1985-1987 i 2010-2011
Projecte i direcció d’obra
Client: Universitat Autònoma de Barcelona
Superfície: 19.926+1.322 m²

La Facultat de Veterinària (UAB) es recolza en un gran cos sinuós adaptat a la topografia de Bellaterra que combina franges horitzontals de finestres contínues amb les franges de terracota. Aquest cos d’aules recull i organitza la resta de dependències que s’estenen per terreny i es vinculen en espina de peix amb el cos principal. L’edifici original, del 1987, obra seleccionada als premis FAD del 1989, va ser ampliat el 2011.