Centre Obert a la Zona Franca

Carrer A
Projecte Executiu
Client: Departament de Justícia

Superfície construïda: 17.026,66 m2

En col.laboració amb RQP Arquitectura

Entenem que aquest equipament té un doble caràcter: penitenciari i residencial. D’això se’n deriva la necessitat d’equilibri entre el caràcter domèstic i la seguretat. La configuració arquitectònica, la disposició dels volums i el seu tractament, l’atenció a la llum natural, l’organització funcional amb una acurada zonificació i els tancaments i filtres degudament disposats, s’han orientat a la consecució d’aquest doble objectiu. Tots els espais s’han concebut d’acord amb criteris d’estricta funcionalitat, sense oblidar la voluntat d’aconseguir un ambient amable en tots els espais, defugint de la percepció d’elements penitenciaris. Es tracta d’assolir un entorn acollidor però segur a la vegada. El vestíbul es singularitza i qualifica espacialment amb un recurs senzill consistent en una zona de doble alçada a l’espai entre els cancells d’accés i la cabina de control, que potencia la seva il·luminació natural i la penetració visual de l’espai exterior a través d’una obertura, matisada per un brise-soleil vertical.