Centre de Biotecnologia animal i teràpia gènica

Campus UAB Bellaterra
1999-2003
Projecte i direcció d’obra
Client: Univeristat Autònoma de Barcelona

El projecte recupera la proposta inicial que vàrem fer el 1999, per ocupar aquesta zona del Campus de la UAB que havia de concentrar en un conjunt edificador, un seguit d’iniciatives d’investigació i que es va concretar amb el primer edifici del CEBATEG. La nova construcció constarà de tres grans plataformes tecnològiques: producció d’animals modificats genèticament, fenotipat de ratolins i assajos pre-clínics també en ratolins. Aquesta nova fase representarà un salt qualitatiu i quantitatiu en la capacitat de la comunitat científica per participar en grans consorcis nacionals i internacionals de projectes i xarxes d’excel·lència per a la investigació de malalties humanes.