Escoles bressol municipals Cavallafort i Tricicle de Sant Cugat del Vallès

Carrer Joan Maragall 25
Carrer Rovellat 41
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Superfície: 1.320m²

La Escola Bressol Municipal Cavall Fort i la Escola Bressol Municipal El Tricicle de Sant Cugat del Vallès segueixen un mateix esquema compositiu per bé que en cada una d’elles hi ha algunes adaptacions. L’organització d’una escola bressol de barri ha de ser força funcional, clara i racional, ha de trobar la millor manera per assolellar els espais, ha de saber treure el màxim partit possible de les ventilacions i ha de ser confortable. Les dues Escoles Bressol de Sant Cugat del Vallès formalitzen aquestes indiscutibles intencions programàtiques i, a més, organitzen uns espais que des de la seva senzillesa gaudeixen d’una gran qualitat arquitectònica; uns espais que juguen amb les alçades i els materials amb les proporcions i amb la llum, en un ambient acollidor i diàfan.