Palau a Sant Pere de Riudebitlles

Carrer Mayor 42
Projecte Executiu i Obra
Client: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

El present projecte té com a objecte la restauració del Palau dels Marquesos de Llió. La part del Casal que ara és propietat municipal espera una intervenció arquitectònica que li permeti recuperar la funcionalitat i, per tant, la seva raó de ser que havia perdut amb la desaparició de l’activitat paperera, la segregació del Casal i el canvi de propietat. A més, aquesta estreta franja, d’una sola crugia, vinculada pel pont cobert de doble nivell a l’estreta casa de cos perpendicular, espera recuperar la seva dignitat arquitectònica. Cal que rere la façana gòtica hi hagi uns espais proporcionats a la seva naturalesa oberts i destinats a la ciutadania. Cal que es configurin uns espais que posin en valor el caràcter monumental i el potencial cívic de la façana.