Cotxera d’autobusos d’Horta

Projecte i direcció d’obra
Client: Transports Metropolitans de Barcelona
Superfície: 68.298m²

El projecte de la cotxera s’insereix a la base de la muntanya, de tal forma que la topografia inicial es reconstrueix per acollir posteriorment un equipament verd en superfície. Per sota d’aquesta llosa i distribuïda en dues plantes, s’ubica la zona d’aparcament per els autobusos, mentre que les altres dotacions com el taller de reparacions i manteniment i les oficines d’explotació, es troben en un únic edifici exempt.
Les condicions de maniobra i aparcament d’autobusos i el soterrament de l’aparcament, van donar com a resultat una estructura de formigó de mesures ben poc convencionals: llums de 14m, diàmetres de pilars de 90 a 150cm, cantells de forjat fins a 1.20m i un pilar aïllat amb càrrega de 7300T, el qual suporta 950m2 de coberta.
Les instal·lacions donen servei a una flota de 256 autobusos estàndard i 54 articulats, per a la sortida i entrada dels quals s’ha modificat la connexió amb les Rondes, creant un accés propi que es resol en trinxera durant la meitat del recorregut. A més del desenvolupament del projecte des de l’inici i la direcció d’obra, vàrem coordinar i dirigir els equips tècnics que van intervenir en els aspectes estructurals, d’instal·lacions i accessos viaris.