Escola Pont de la Cadena de Molins de Rei

Felip Canalies 15
Projecte i direcció d’obra
Client: GISA
Superfície: 1.2785m²

A l’Escola Pont de la Cadena de Molins de Rei es feia del tot imprescindible una ampliació que la dotés d’una cuina i un menjador adequats a les seves necessitats. També li calia un gimnàs i espai de porxada i, sobretot, que l’ampliació endrecés i racionalitzés els espais interiors, les connexions i els espais exteriors del vell equipament docent. La manera de situar aquests nous espais i la disposició de la porxada en relació a la pista esportiva i a l’aulari existent permet aquesta articulació entre la part vella de l’escola i l’ampliació d’una forma clara i natural. L’Escola Pont de la Cadena, renovada amb aquesta ampliació, pren, a més, una fesomia pròpia i harmònica gràcies a la integració del volum del gimnàs -construït en obra vista molt clara i cobert de zenc- a la resta de l’edifici existent formalitzant, així, la solució de continuïtat del seu àmbit específic.