Escola La Minerva de Calella

Carrer Sant Jaume
Projecte i direcció d’obra
Client: GISA
Superfície: 2.857m²

L’Escola La Minerva de Calella s’organitza al voltant d’un pati quadrat central, definit per dos díedres, l’un en planta baixa conté les aules d’ensenyament infantil i l’altre dona cabuda a tot l’aulari d’ensenyament primari en tres plantes mentre que, a la planta baixa, allotja l’accés, la recepció, secretaria i direcció i la cuina amb el menjador. Sobre la base d’obra vista de la planta baixa s’alcen les tres plantes d’estuc blanc amb una disposició de les finestres i els finestrals força acurada i acordada amb l’orientació, amb el solell de cada façana. La composició i la disposició de les obertures, juntament amb tots els elements de protecció: ràfecs, porxos i voladissos, és d’una racionalitat mediterrània, d’una claredat i lluminositat espectacular. El gimnàs i els vestuaris estan separats de l’escola, a l’altre costat d’un parc, a nivell del tercer pis de l’aulari; la pista esportiva encara està més amunt. Per salvar els vint-i-dos de metres de separació hi ha un pont cobert, majestuós i serè, que vola per sobre del parc. Aquest elegant vincle entre les aules i l’àrea esportiva, a més d’un mirador, és, en certa mesura, un símbol de l’escola.