Habitatges a Barcelona

Via de Barcino, Trinitat Vella
Projecte i direcció d’obra
Client: Mas Vilanova S.A.
Superfície: 12.973m²

Aquesta promoció de seixanta habitatges al barri de La Trinitat forma part d’una transformació urbana en que, amb aquest bloc, es completa una illa de cases tancant el seu perímetre, creant un carrer nou i dignificant una àrea de la ciutat que havia quedat marginada. La presència urbana d’aquest bloc és força important, aquesta promoció configura el nou carrer i li dona sentit. Les plantes baixes comercials, combinant-se amb les porteries de cada escala, creen les condicions socials i cíviques necessàries a les nostres ciutats. La continuïtat del llenç de façana, juntament amb la calidesa de l’obra vista, aporta dignitat urbana amb naturalitat i serenitat. Les obertures es realitzen amb dos tipus de balconades, les unes es queden arran del pla de la façana, les altres disposen d’una llosa en voladís. Aquestes obertures, especialment grosses i generoses, potser més freqüents en les ciutats del nord d’Europa, donen al conjunt un agradable caire noble i domèstic al mateix temps.