Vivendes a Sant Just

Carrer Violeta Parra
Projecte i direcció d’obra
Client: Foment Immobiliari Assequible
Superfície: 16076m²

Aquesta promoció d’habitatges socials de lloguer contempla una doble oferta: habitatges reduïts per a gent jove i per a gent gran juntament amb habitatges més complerts per a un programa familiar. Els diversos tipus d’habitatges es distribueixen en tres blocs lineals i en una torre, amb ells es formalitza una illa oberta i es completa la illa veïna. La disposició dels blocs crea una gran diversitat d’espais intersticials, d’espais públics i d’espais semi privats. Els accessos, les entrades als aparcaments i als àmbits de relació dels veïns generen força relacions espacials entre els volums construïts i els carrers. Els blocs presenten tots ells un mateix aspecte: la base en pedra negra, els pisos d’obra vista blanca. El tractament dels volums és força serè; les façanes, les bases, els coronaments, els balcons amb les baranes d’acer inoxidable i vidre glaçat, tots aquests detalls amplifiquen la sensació d’una arquitectura formal i estricte -molt elegant- pròpia de moviments pretèrits com ara l’Art Deco sense entrar en referències concretes o solucions mimètiques.