Habitatges a Girona

Carrer Riu Freser
Projecte i direcció d’obra
Client: Claris S.A.
Superfície: 24.852m²

Aquesta promoció d’habitatges completa i tanca dues illes de cases veïnes. Està formada per dos blocs d’aparença simètrica que s’adapten i s’entreguen a les cases existents i que s’encaren, l’un a l’altre, a costat i costat del carrer. Els dos blocs, entre el carrer Sant Isidre i el carrer Santiago, estan separats pel carrer Riu Fresser que, en arribar a aquest punt, s’eixampla formant un deliciós saló urbà. Les façanes dels dos blocs enfrontades en aquest tram del carrer configuren el saló urbà atorgant-li un caràcter elegant i serè, cívic i endreçat. L’espai públic pren forma a partir de la construcció de la ciutat i una intervenció unitària com aquesta aporta un valor afegit que va molt més enllà de l’urbanisme i de la volumetria. Els dos edificis realitzats a banda i banda del carrer determina el caire que ha de prendre el carrer, el sentit més pregon que te aquest tram dins la ciutat. La continuïtat de les façanes, perfectament modulades, i calidesa de l’obra vista contrasta amb el gest que formalitza les quatre cantonades afuades. Les galeries en punxa als quatre angles que delimiten l’espai exterior i, sobretot, els quatre ràfecs volats de formigó atorguen a l’espai públic la seva singularitat.