VPO a Sant Roc a Badalona

Barri de Sant Roc
Proyecto y dirección de obra
Cliente: Institut Català del Sòl
Superficie: 13.579m²

L’Institut Català del Sòl, va abordar la substitució d’uns blocs d’habitatge social al barri de Sant Roc, que presentaven greus patologies. El projecte es resol amb la construcció de dos edificis simètrics. Cada bloc consta de 56 habitatges d’una única tipologia, 7 locals comercials i 28 places d’aparcament. Els edificis es plantegen com 2 blocs lineals de 53 m. de llargada i 14 m. de fondària, amb PB + 7. Les plantes baixes estan ocupades per locals comercials i els accessos als habitatges i al pàrking. En els nous habitatges s’ha utilitzat tecnologia de prefabricació, per tal d’oferir un aspecte poc convencional i més innovador a l’obra, alhora que controlar el temps i els costos de producción.