Residència i Casal per a la gent gran de Sabadell

Carrer Diego de Almagro
Projecte executiu
Client: GISA
Superfície: 4.738m²

La Residència Assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran de Sabadell és un edifici força racional paral·lel al carrer del Mag Clotet que, a primera vista, ja mostra la seva estructura compositiva. Aquest equipament socio sanitari està format per un seguit de cossos lineals disposats en un joc de paral·lelepípedes organitzats l’un al costat de l’altre i caracteritzats, cada un d’ells, per la seva funció interna: habitacions, circulacions, serveis generals, etcètera. La planta baixa actua de base i agrupa les dependències del Centre de Dia. La separació entre l’edifici i el carrer permet l’aparcament controlat, amb facilitat per accedir a l’equipament i sortir a la via pública. Aquesta separació aconsegueix un espai vestibular exterior que ajuda a entendre el caràcter públic i assistencial de l’edifici. L’edifici esdevé un perfecte final ortogonal segons la trama urbana dominant. Els volums alineats, els uns arran de terra organitzant la planta baixa, els altres en nivells superiors identificant els diferents usos, tots ells cosits pels accessos verticals, aconsegueixen que els recorreguts siguin clars i curts per a tothom. La racionalitat i eficiència de la nova residència es manifesta ja en el seu aspecte exterior.