Habitatges a Vilassar de Dalt

Baixada de la Font de la Teula
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Vilassar de Dalt
Superfície: 11.218m²

L’obsolet complex tèxtil de Can Manyer ocupava un espai privilegiat dins la trama urbana de Vilassar de Dalt, la seva reconversió en espai per a l’habitatge col•lectiu i per a la cultura no només ha fet possible la solució d’un antic buit urbà sinó que ha permès la regeneració del centre de la Vila. La restauració i rehabilitació del Teatre La Massa de Rafael Guastavino havia iniciat un procés de recuperació i d’autoestima de Vilassar de Dalt. El Teatre La Massa és l’inici d’un eix cultural i social que porta vers la Biblioteca salvant els desnivells i refent les traces dels carres. La formalització d’aquests habitatges genera un seguici d’espais públics que enllaça de diverses maneres la Plaça del Teatre amb la Plaça Miquel Martí i Pol, la plaça de la Biblioteca. Els habitatges defineixen novament la Baixada de la Font de la Teula, alberguen espais públics d’estar, de pas, de connexió; donen forma a la Plaça Mercè Broquetas i organitzen una àrea nuclear de Vilassar de Dalt. La varietat tipològica d’aquesta promoció és extraordinària, es tracta de cosir el teixit urbà i per això cal aprofitar tots els racons, qualsevol gest, totes les posicions possibles per a adaptar-se a una trama irregular i a una topografia extrema.