Habitatges de protecció oficial a Teià

Carrer Eric R. Svensson
Projecte i direcció d’obra
Promotor: INCASOL
Superfície: 7.440m²

La Plana és un sector urbanístic a l’entrada de Teià, just a sobre de l’autopista, és una àrea de promocions privades en mig de la qual hi havia la previsió de sol per a una promoció pública d’habitatge protegit. Una vegada més la forma del solar i la topografia enrevessada requeria un sobre esforç a la recerca de l’encaix més acurat possible per a tres blocs que, amb els tipus d’habitatges oportuns, s’articulessin d’acord amb les previsions urbanístiques. Novament la varietat tipològica és una de les característiques de la promoció, a més de les necessitats d’adaptació al solar també hi havia la voluntat de formalitzar un dels blocs amb un tipus més senzill per a lloguer. Les promocions veïnes manifesten un altre nivell que vol anar més enllà de l’habitatge social, els habitatges de luxe de l’entorn tenen uns estendards de construcció superiors; no obstant això, aquesta promoció social, gaudeix d’una qualitat ambiental i d’una frescor natural que fa dels tres blocs una peça més del conjunt de La Plana.