VPO en Girona

Carrer Ferrer i Gironès
Projecte i direcció d’obres
Client: Foment Immobiliari Assequible
Superfície: 6.077m²

Aquests habitatges s’organitzen en aspa i comparteixen en el centre un únic nucli de comunicació vertical des del qual es distribueixen els accessos als habitatges mitjançant unes passarel•les. El bloc combina dos tipus d’habitatges, d’una sola cambra o de dues cambres, aquesta diversitat permet configurar els quatre braços de l’edifici de manera molt oberta i agradable, molt humana i singular malgrat que ja es tracta d’una agrupació d’habitatges força important. El desenvolupament volumètric d’aquesta agrupació fuig de la monotonia i mostra la individualitat de cada habitatge sense perdre l’ordre del conjunt. En arribar a la planta baixa els quatre braços s’adapten a la topografia; la porteria, amb els espai de la comunitat, dona pas a l’aparcament. Cada un dels braços busca la millor orientació compartida entre tots i, al centre, com un pal de paller, s’alça la torre de formigó amb les escales i els ascensors.