Concurs per a l’Òpera Còmica a Berlín

Concurs
Client: X
Superfície: X m²

Descripció