Concurs per a una Òpera a Salzburg

Concurs
Client: X
Superfície: X m²

Descripció