Oriol Bohigas, passió per la ciutat.

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Editorial Electa.

Aquest llibre es va editar en el marc de l’homenatge a l’arquitecte en 1999, hi va haver una exposició, algunes conferències i l’edició d’aquest opuscle en el que es desgrana la polifacètica personalitat d’Oriol Bohigas i la seva incidència en el món cultural, en l’urbanisme i en l’arquitectura.. És una miscel·lània amena i força completa que permet una bona aproximació a la persona, a la figura i la cultura urbana que s’ha desenvolupat  en les darreres dècades. Una d’aquestes aproximacions l’aporta l’article: “Opinió i Polèmica” signat per Xavier Fabré on s’analitza la tan controvertida faceta del nostre protagonista com a incitador i polemista i no només en l’àmbit cultural. L’anàlisi demostra i conclou que Oriol Bohigas no és un provocador, simplement reivindica la llibertat d’expressió com a sistema de progrés social; per a Oriol Bohigas la polèmica és un exercici intel·lectual d’una gran civilitat, d’un marcat caire cívic.