Institut a Pineda de Mar

Carrer Botticelli 6
Projecte Executiu i Obra
Client: Departament d’Ensenyament

Responent a la topografia i als condicionants funcionals del Programa l’edifici pren forma de L amb el costat més llarg paral.lel al límit d’una escola veïna, cosa que permet alliberar espai per a conformar una zona de jocs àmplia.

La façana principal per on es produeix l’accés a l’Institut dona al carrer Botticelli. L’entrada s’emfatitza creant una part porxada definida pel volum que passa continu en planta pis i resulta interromput en Planta Baixa. A partir d’aquest punt es podrà accedir de forma independent als locals de l’AMPA, biblioteca o cafeteria amb la possibilitat de restar tancada la resta del Centre per tal de facilitar activitats fora de l’horari escolar o caps de setmana.