Plaça Comptessa Ermessenda de Girona

Avinguda Sant Narcís, Girona
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Girona
Superfície: 12.500m²

Al barri de Sant Narcís de Girona, en uns antics terrenys industrials, varem bastir aquest espai públic com a primera fase d’una plaça i un parc que, reconeixent el seu origen industrial i la proximitat a les vies del tren, ha de dotar al barri d’espai lliure i verd. A partir d’unes bandes paral•leles pavimentades i d’uns murs de formigó que les delimiten per un costat s’origina un moviment ondulatori desfasat de cada franja que qualifica i amplifica la sensació d’espai verd i obert. Es tracta d’un parc de butxaca que combina sorrals i gespa, arbres i murs de contenció en un simpàtic gest sinusoïdal; un gest, un moviment que formalitza una topografia ideal i naïf de turons i de valls, de singles i de vessants de joguina pautats i llistats en una geometria atractiva i innocent.