Rehabilitació de la Casa d’Operacions de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Recinte modernista Hospital de St. Pau

Projecte i direcció d’obres

Client: Fira 2000

Superfície: 1261m²

La Casa d’Operacions forma part dels pavellons de l’Hospital de St. Pau que Lluís Domènech i Muntaner va bastir abans de 1911 per bé que el seu interior va romandre inacabat fins 1930, any en que els quiròfans van entrar en servei. La restauració del pavelló desvela la seva essència; el temple de l’anatomia i la cirurgia i, a la vegada, el testimoni de la construcció modernista on murs i voltes, totxos i rajoles són els protagonistes de l’espai. La rehabilitació d’aquest pavelló és la clau per a comprendre el valor constructiu de tot el recinte modernista de l’Hospital de St. Pau.