Centre cultural, biblioteca i sala polivalent de Sant Pere De Ribes

Les Roquetes
Projecte executiu
Client: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Superfícíe: 14.072m²

La Sala de Les Roquetes permet tota mena d’usos escènics a partir de la seva versatilitat. És un petit teatre de configuració lliure que està dotat de tots els serveis necessaris per a desenvolupar la seva activitat i per a esdevenir un centre cultural on l’associacionisme teatral i musical tinguin un gran pes específic. La vinculació entre la Sala Polivalent i la futura Biblioteca, compartint el vestíbul i l’accés principal, dona a l’edifici cultural una dimensió cívica i urbana d’una magnitud força remarcable. El Centre Cultural desplega amb llibertat la seva volumètrica geometria, com si fos el producte d’una colossal cantera, allibera uns volums gaire bé prismàtics contenidors d’una gran càrrega evocativa i emocional. Situat al final del nou passeig de Les Roquetes, el nou Centre Cultural, amb la seva Sala Polivalent aporta unes qualitats al nou barri que van molt més enllà de la seva funcionalitat per a esdevenir un referent de la Vila, un punt de trobada singular per als valors cívics i la civilitat.