Théâtre de l’Archipel de Perpinyà (França)

Concurs, projecte finalista
Client: Mairie de Perpinya
Superfície: 9.600m²

La nostra proposta pel Théâtre de l’Archipel de Perpinyà és un edifici singular que emergeix en un solar limítrof, entre el riu i la ciutat, amb un poderós joc de pendents, geomètric i tel·lúric, que dialoga, a petita escala, amb el Massís del Canigó. El nou Centre Teatral: la reunió de les múltiples funcions dramàtiques i escèniques del programa, com si de les illes d’un arxipèlag es tractés, passa a formar part del paisatge i s’integra a les visuals vers la llunyania. El zenc, fred i mineral, dels pendents de coberta contrasta amb la calidesa de la fusta dels sostres interiors. Sobri per fora, càlid per dins, el nou teatre s’emplaça entre la trama urbana i el riu, les estances públiques es disposen en una atraient successió d’espais al costat de la ciutat i les dependències de treball i concentració pels artistes s’endrecen al vessant del riu, arran dels grans plàtans, el darrer vestigi de l’antiga carretera gairebé esborrada. Aquestes dues àrees de l’edifici, clarament diferenciades, formen part d’un tot permeable, el pati interior esdevé el vincle visual i real entre els dos mons, com una metàfora de la boca d’escena.