Thèâtre comunautaire d’Antibes (França)

Concurs, projecte finalista
Client: Mairie d’Antibes
Superfície: 14.800m²

La nostra proposta per al nou Centre Comunitari d’Antibes organitza dues sales en paral·lel: un teatre amb escena frontal de més de set-centes localitats i una sala de configuració lliure per a gairebé tres-cents espectadors. La posició de les dues sales amb els serveis d’escena i els espais de gestió i treball en mig optimitza els espais i les circulacions del Centre Comunitari. La connexió i autonomia dels dos vestíbuls i dels dos foyers amplifica la condició d’edifici urbà per a les arts escèniques i la música. El tàndem de dues sales amb mides i ofertes diferents quant a la congregació de públic en front de l’acte escènic obra una nova dimensió per als centres culturals i teatrals. Cada vegada és més important pensar en edificis que diversifiquin i complementin la seva oferta cultural i, més enllà de la poli funcionalitat dels espais i de la idea de sales multi ús, hem de dissenyar complexes en que ja des de la naturalesa i la dimensió dels seus espais es faci possible aquesta diversitat. El nou Centre Comunitari d’Antibes és presenta a la ciutat de manera diàfana i acollidora; amb l’ajuda del restaurant el Centre Comunitari forma un díedre que genera espai públic, espai teatral. Els vestíbuls també tenen així un espai exterior d’aproximació en el que s’inicia la preparació dels espectadors vers l’experiència artística.