Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallés

Plaça del Teatre
Projecte i direcció d’obra
Client: Ajuntament de Barberà del Vallès
Superfície: 2.674m²

El Teatre Municipal Cooperativa juga un paper de primer ordre en la definició urbana de Barberà del Vallès, no tan sols es decisiu dins del context i la vertebració de les institucions i els equipaments culturals de la Vila, sinó que també ho és en la formalització de l’espai urbà. Teatre i plaça del teatre esdevenen un estret conjunt nuclear força remarcable que, a Barberà del Vallès, posa encara més de manifest el valor cívic de la institució teatral. El Teatre Cooperativa, les seves dues sales, l’ampli vestíbul i la plaça formen un continu, dins i fora, que amplifica la festa teatral en la seva dimensió més cívica i artística. La sala principal, amb un aforament superior als quatre-cents cinquanta espectadors, es soluciona en un joc de dues platees sobreposades aconseguint, d’aquesta manera, una extraordinària proximitat entre el públic i l’escena. Teatre i Ciutat, especialment en aquest projecte tan clar i diàfan, constitueix un binomi conceptual que es formalitza en un edifici obert a la ciutadania i a la civilitat.