Quatre estacions de metro de la Zona Franca

Carrer A
Projecte executiu
Client: GISA
Superfície: 19.344m²

La línia 9 del Metro de Barcelona, en arribar a la Zona Franca, s’eleva sobre d’una llosa aèria construïda seguint l’eix del carrer A. Aquest tram aeri del metro te quatre estacions: Zona Franca Nova, Zona Franca ZAL, Zona Franca Port i Zona Franca Litoral, totes quatre tenen el mateix model. Les quatre estacions de la Zona Franca es desenvolupen a tres nivells. En el nivell inferior, el del carrer, hi ha l’accés dels usuaris del Ferrocarril Metropolità que, de seguida, s’enlairen set metres per sobre del pla de la ciutat fins a les andanes i els espais d’espera del ferrocarril, és a dir el nivell de l’estació pròpiament dita. A sobre encara hi ha un tercer nivell reduït i molt transparent amb les dotacions i els serveis complementaris a l’estació. La línia 9 del Metro de Barcelona marca una horitzontal molt forta a set metres d’alçada en tot el seu tram per la Zona Franca però la seva permeabilitat visual i real a nivell de carrer és completa. Les quatre estacions son també força diàfanes a nivell de carrer, fàcils d’identificar i molt permeables de manera que la continuïtat visual del vianant no queda restringida.